1 2 3 4

Osobnosti mesta Kežmarok

Články o osobnostiach, späté s dejinami mesta Kežmarok. Kežmarskí rodáci, prisťahovalci a svetové osobnosti, ktoré navštívili a ovplyvnili život v Kežmarku.

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323