1 2 3 4

Informácie pre návštevníkov

Nájdete tu všetky dôležité informácie týkajúce sa návštevy Múzea v Kežmarku.

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323