1 2 3 4 5 6

Administratíva

SÍDLO MÚZEA

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok

Tel.: 052 452 26 19
Fax: 052 452 35 26

Zriaďovateľom Múzea v Kežmarku je Prešovský samosprávny kraj.

Ak máte otázky, návrhy, dotazy alebo chcete objednať skupinu turistov, môžete využiť i náš e-mail formulár. Nezabudnite uviesť na seba e-mail kontakt, na ktorý vám môžeme zaslať odpoveď.

KONTAKTY:

Riaditeľka múzea

Mgr. Erika Cintulová

052 428 00 75
riaditelka.muzea@kezmarok.com

Ekonómka múzea

Veronika Bednarčíková

052 428 00 74
ekonomka.muzea@kezmarok.com

Správca múzea, vedúci oddelenia správy a údržby

Ing. Drahomír Thomay

052 428 00 71
0918 685 411
spravca.muzea@kezmarok.com

Archeologička, vedúca oddelenia historikov

Mgr. Marta Kučerová

052 428 00 73
archeolog@kezmarok.com

Historik

Mgr. Vladimír Ševc

052 428 00 71
historik@kezmarok.com

Historik umenia

Mgr. Maroš Semančík

052 428 00 73
historikumenia@kezmarok.com

Dokumentátor

Michal Tomala

052 428 00 73
dokumentator@kezmarok.com

Výtvarníčka

Emília Drdáková

052 428 00 71
vytvarnik.muzea@kezmarok.com

Konzervátor, fotograf

Marek Jezerčák

052 428 00 71

KEŽMARSKÝ HRAD - LEKTORI

Lektorka, vedúca kultúrno - výchovného oddelenia

Beáta Želinská

052 428 00 72
0918 742 726
lektori@kezmarok.com

 

Lektorka, vyučovacie hodiny a tvorivé dielne

Mgr. Barbora Thomayová

052 428 00 72
0918 744 840
edukacne.programy@kezmarok.com

Lektorka, účtovníčka

Ing. Eva Dzurňáková

052 428 00 72

Lektorka, správkyňa knižnice

Alena Belková

052 428 00 72
kniznica.muzea@kezmarok.com

EXPOZÍCIA MEŠTIANSKEJ BYTOVEJ KULTÚRY

Lektorka

Monika Fabiánová

052 452 29 06
0918 744 746

VÝSTAVNÁ SIEŇ MÚZEA

Lektorka

Mária Ihnačáková

052 452 4143

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

PARTNERI:
- Webmaster: Drakomir
- exTEATRO