1 2 3 4 5 6

XVI. - Pobyt Leonarda Contiho na Spiši

V našom seriály sme už neraz spomínali rôzne osobnosti, ktoré navštívili Kežmarok. Zväčša šlo o ľudí z nacistického Nemecka, pričom mnoho z nich, ako sa neskôr ukázalo, malo na rukách krv tisícov nevinných obetí. Jedným z nich bol Dr. Leonardo Conti (1900 – 1945), lekár, šéf lekárskej komory, vedúci úradu pre ríšske zdravie, v rokoch 1937 – 1939 prezident svetového zväzu pre športovú medicínu. V dňoch 29.-31. októbra 1940 absolvoval návštevu Liptova, Spiša, Vysokých Tatier i Kežmarku. Predtým, než si predstavíme jeho pobyt pod Tatrami, priblížme si v krátkosti postavu Dr. Contiho.

Dr. Leonardo Conti (foto: wikipedia - Bundesarchiv)

Leonardo pochádzal zo švajčiarskeho mesta Lugano, medicínu vyštudoval v Berlíne a Erlangene. Aprobáciu dosiahol v roku 1925, o dva roky neskôr vstúpil do NSDAP a stúpal v jej štruktúrach. Participoval na tajnom nacistickom projekte Akcia T4 - program vyvražďovania telesne a duševne postihnutých ľudí. Prvý pokus bol uskutočnený začiatkom januára 1940 v Brandenburgu, použili pri ňom smrtiace injekcie a oxid uhoľnatý. Postupne vznikali viaceré strediská s cieľom zabezpečiť úplne zdravú árijskú rasu. Dňa 4. mája 1943 osobne prebral správu Ferenca Orsósa o exhumovaných telách zabitých poľských dôstojníkov v Katynskom lese. Do rúk spojencov padol v polovici mája 1945. Za svoje činy predstúpil pred súd, kde vypovedal o utajenom programe. Život ukončil dobrovoľne obesením sa vo väzenskej cele. Zanechal list, vysvetľujúci dôvod samovraždy - klamanie pod prísahou a pokus zakryť vedomosť na zločinných experimentoch.

Pobyt na Spiši

Cieľom jeho pracovnej cesty na Slovensku bolo spoznávanie miestnych zdravotných pomerov, o ktorých mu referovali lekári nemeckej národnosti. Program začínal v Ružomberku v sprievode vodcu nemeckej skupiny F. Karmasina a šéfa slovenských lekárov Humburského. Následne navštívil Štrbské Pleso a Vyšné Hágy, kde si prezrel sanatórium. Ubytovaný bol v Tatranských Matliaroch v hoteli Esplanade (bývalé Vojenské klimatické kúpele). Dňa 30. novembra mal poriadne nahustený program. Cestou do Kežmarku sa zastavil v Novom Smokovci, keďže v tamojšej zotavovni bolo na liečebnom pobyte 120 nemeckých detí. Medzi ďalšie navštívené lokality patrili Tatranská Lomnica (pre technické problémy zrušili exkurziu na Skalnaté pleso a Lomnický štít), Veľká Lomnica a Huncovce. Vo všetkých obciach ho horlivo vítali nastúpené formácie Deutsche Partei a nemecké obyvateľstvo.

Hotel Esplanade v Tatranských Matliaroch (foto: wikipedia)

Z nášho mesta pokračoval do Ľubice, Ruskinoviec a Levoče, aby sa cez Vyšné Ružbachy, Matejovce a Spišskú Sobotu (návšteva nemocnice pod vedením Viktora Fiedlera) dostal naspäť do Tatranských Matliarov. Večer na spoločenskej akcii, obohatenej prednáškou kežmarského lekára Stefana Kaula, stretol nemeckých doktorov z celého Spiša. Dr. Kaul v úvode poďakoval hosťovi za prítomnosť a predstavil dejiny zdravotníctva na Spiši. Prešiel vývojom od mníchov - bylinkárov po 16. storočie, odkedy na naše územie prúdilo čoraz viac nemeckých lekárov. Spišskí Nemci spočiatku študovali v Nemeckej ríši, až od roku 1850 v Budapešti. Niektorí tam ostali a získali pozíciu univerzitných profesorov - za príklad vybral röntgenológa Vojtecha Alexandra. V závere prejavu prezentoval stav lekárstva a výsledky v sociálnej oblasti počas medzivojnového obdobia. Zdôraznil potrebu budovania národného zdravotníctva, vzdelávania nových nemeckých medikov, organizovania odborných kurzov a spolupráce so slovenskými doktormi. Po skončení príspevku prebehli vzájomné rozhovory prítomných.

Na druhý deň odišiel Dr. Conti cez Javorinu do Krakova. Na hraniciach ho vítali slovenskí žiaci, potom sa s ním rozlúčili dovtedajší spoločníci Karmasin, okresný vedúci Reich, vedúci sociálneho úradu Gärtner, vodca krajinských lekárov Zimprich z Bratislavy, primár Böhm z Nového Smokovca a vrchný doktor Gabriel z Kežmarku.

Návšteva v Kežmarku

Leonardo Conti sem zavítal 30. októbra dopoludnia krátko pred jedenástou. V meste, ako vždy pri významných návštevách, panovala bohatá vlajková výzdoba. Pred kežmarskou radnicou sa už od desiatej zhromažďovali formácie Deutsche Partei a Hlinkovej gardy, tiež študenti nemeckých i slovenských stredných a odborných škôl. Po Contiho príchode podali hlásenia krajinský inšpektor Deutsche Partei Keil, krajský jednateľ Drkosch a okresný vedúci Reich. Nasledoval prechod do radničnej miestnosti a uvítanie od predstaviteľov Kežmarku (Bartolomej Krajňák, Matthias Nitsch, Martin Longa). Conti poďakoval za srdečné prijatie a zapísal sa do pamätnej mestskej knihy. Tunajší Nemci mu na pamiatku návštevy spišských miest darovali rozsiahlu publikáciu Deutsche Kunst in der Zips (Nemecké umenie na Spiši) z pera Oskara Schürera a Ericha Wieseho.

Titulná strana publikácie Deutsche Kunst in der Zips (foto: autor) Mapa Kežmarku v danej knihe (foto: autor)
 
Ukážka fotiek z nemeckej knihy (foto: autor)

Oficiálna časť pokračovala prehliadkou dreveného artikulárneho kostola s výkladom prof. Liptáka. Nádherná architektúra a krása chrámu urobili na nemeckého hosťa veľký dojem. Potom delegácia (napr. Humburský; viaceré bližšie neurčené osobnosti slovenskej medicíny) prešla do kežmarskej nemocnice, kde sa ujal slova riaditeľ a primár Paul Stenczel. Opísal rozvoj budovy, zrealizované úpravy (pribudol napr. výťah), pochválil sa výborným zariadením (vedenie mesta zabezpečilo nákup nového lekárskeho vybavenia; od roku 1940 aj moderné sanitné auto Slovenského Červeného kríža). Spokojnosť Dr. Contiho bola zrejmá, najviac ho potešila vybavenosť kliniky. Jedinú výčitku adresoval na vyťaženosť zariadenia, pretože pre ľudí okresov Kežmarok, Stará Ľubovňa a Spišská Stará Ves bola primalá. V prebiehajúcich rozhovoroch padli úvahy o jej rozšírení. Po vykonanej inšpekcii sa hostia presunuli do Deutsche Haus (Nemecký dom, dnes Mestské kultúrne stredisko) na Starom trhu k prichystanému pohosteniu. Neskôr pokračovali podľa plánu do iných spišských miest.

Ako vidíme z predchádzajúcich riadkov, Dr. Conti sa u nás objavil iba zopár mesiacov po prvých vraždiacich pokusoch na postihnutých ľuďoch. Keďže o nich dovtedy nik nevedel, bol horlivo a srdečne vítaný obyvateľmi všetkých miest, v ktorých sa objavil. Veď ako inak by sa mali správať k človeku, ktorému záleží na ich zdraví. Žiaľ, ako to už býva, ľudia s krvou na rukách majú zväčša tzv. anjelské tváre. A to platí i v súčasnosti...

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

PARTNERI:
- Webmaster: Drakomir
- exTEATRO