1 2 3 4 5 6

Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.

Oznámenie o zadaní zákazky
Zákazka dátum zverejnenia
Oprava koruny kamenného múru. 14.10.2013
Zabezpečenie stravy pre zamestnancov formou jedálnych kupónov (stravných lístkov). 9.12.2013
Dodávka malého úžitkového motorového vozidla pre potreby Múzea v Kežmarku. 4.4.2014

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

PARTNERI:
- Webmaster: Drakomir
- exTEATRO