1 2 3 4 5 6

Názov mesta Kežmarok


Doteraz nie je známe, z čoho vzniklo pomenovanie Kežmarok. Nie je to však slovanský názov. Zatiaľ je známych dvanásť teórií o tom, z čoho vzniklo to pomenovanie (osem hypotéz zozbieral prof. Alfréd Grosz).

Rytina vyobrazujúca mesto Kežmarok

1, Najrozšírenejší názor hovorí, že ide o nemeckú zlúčeninu dvoch slov Käse (syr) + Markt (trh). Ale najstaršie názvy neobsahujú žiadne "Markt", len "Mark". A ak aj pripúšťame, že tu boli trhy rozšírené, prečo by museli byť zrovna na syry? Je pravda, že za najstaršiu ulicu sa v Kežmarku považuje Starý trh a analógia sa hľadala dokonca s poľským Novým Targom.

Historici v hľadaní pôvodu názvu mesta šli ešte ďalej:

2, Jeden z húnskych vodcov sa volal Keve a jeho meno sa malo zvečniť v pomenovaní Kevesmark. A prečo tu figurujú Húni? V chotári budúceho mesta sa vraj mala odohrať bitka medzi polmiliónovou armádou Rimanov a Húnov...

3, Súvislosť sa hľadala aj s Kvádmi, lenže názov Quadsmark sa vytvoril len umele.

4, Alebo je možné, že názov mesta má pôvod v gótskom slove "kasen" - zabrať?

5, Alebo sa v názve mesta poďakovalo uhorskému panovníkovi Gejzovi, ktorý horlivo pozýval nemeckých kolonistov do vzdialených končín Horného Uhorska? Ale podobu Geyzmark tiež nenájdeme v žiadnej listine.

6, Mohlo by to byť aj cisárovo územie: cisár = Kaiser, územie (pohraničné) = Mark. A toto tvrdenie sa zdá najpravdepodobnejšie.

7, Alebo nie je mesto pomenované podľa svojho zakladateľa? Lenže to by musel byť "skrátený" voľajaký Marcus...

8, A čo tak kombinácia maďarčiny a nemčiny: kis = malý, Mark = územie, teda malé územie?

9, Pripustíme aj skomoleninu hraničného územia: Grenze = hranica + Mark?

10, Alebo je to pamiatka na utečencov pred Tatármi, ktorí sem prišli z dediny Kasmark z Abovskej župy a boli nemeckého pôvodu?

11, Našiel sa aj názor, ktorý hovorí, že ide o miesto, ktoré predstavuje v lese akési svetlo, teda čistinu.

12, Kežmarský historik a legendárny profesor nemeckého gymnázia Alfréd Grosz sa domnieval, že názov je zo slova Kes - ako v Tirolsku nazývali ľadovec + Mark. Lenže do Kežmarku - ako udávajú najstaršie písomné správy - prišli Sasi, a nie ľudia z Tirolska. Iba ak by názov "Saxones" platil pre všetkých, čo rozprávali po nemecky...

Niekedy ani sami starí Kežmarčania nevedeli, ako sa ich mesto volá. Podarilo sa nám totiž zozbierať (zatiaľ) vyše dvesto variantov názvu mesta Kežmarok v latinčine, nemčine, maďarčine i poľštine.

Uvediem aspoň malú ukážku:

Caesareoforum 1704, Caesareopolis 1750, Caismarc 1670, Cesmark 1477, Kaisersmarckt 1682, Kasmark 1397, Kesmarek 1449, Kesmarga 1465, Kesmark 1269, Kezimbarg 1467, Kezmark 1294, Kežmarok 1918, Khässmargkh 1562, Kismark 1294, Kümark 1294, Tyropolis 1515... (Nečudo, že kežmarskí obyvatelia sa často mýlili v názve svojho mesta, napr. v artikuloch gombikárskeho cechu z r. 1666 sa uvádza Käsmark, Kaysersmark a aj Käismark...)

Jedno je však isté, tento názov nemožno odvodiť zo žiadneho slovanského jazyka. Stalo sa veľmi rýchlou skutočnosťou, že "hostia" vytvorili oveľa silnejší etnický celok, než bolo pôvodné slovanské obyvateľstvo, a táto skutočnosť pretrvala takmer sedem stáročí.

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

PARTNERI:
- Webmaster: Drakomir
- exTEATRO