1 2 3 4 5 6

Vyučovacie hodiny

Vôňa a lesk Vianoc na Kežmarskom hrade

Vôňa a lesk Vianoc na Kežmarskom hrade - Tvorivé dielne pre deti - banner

Srdečne pozývame všetkých žiakov a učiteľov na vianočné tvorivé dielne, ktoré sa budú konať každý pracovný deň v termíne od 1. do 15. decembra 2017 na Kežmarskom hrade.

Témou tvorivých dielní bude krátka prezentácia o tradičných Vianociach našich predkov a výroba vianočných ozdôb rôznymi technikami.

Deti budú pracovať v skupinkách a vyskúšajú si rôzne metódy výroby.

Vôňa a lesk Vianoc na Kežmarskom hrade - Tvorivé dielne pre deti.

KEDY:

KDE:

VSTUPNÉ:

Objednávky telefonicky: 0918 742 726; 052 428 00 72

Vážení pedagógovia,

v školskom roku 2016/2017 pre vás aj Vašich žiakov a študentov pripravili zamestnanci Múzea v Kežmarku nové okruhy vyučovacích hodín. Zamerané sú na dejiny mesta Kežmarok, významné osobnosti aj samotnú inštitúciu múzea. Všetky témy sú vyučované pomocou počítačovej prezentácie, obohatenej o fotografie a originálne zbierkové predmety múzea. V rámci jednotlivých vyučovacích hodín je možná aj prehliadka expozície v priestoroch múzea so zameraním na danú tému.

Na vyučovacie hodiny je potrebné sa nahlásiť aspoň 3 dni vopred na nižšie uvedené kontakty na zamestnancov, ktorí dané hodiny realizujú.

Tešíme sa na vašu návštevu!

Cena vyučovacej hodiny: 0,50 € na žiaka

Kontakty:

Erika Cintulová

riaditelka.muzea@kezmarok.com

telefón: 052 428 00 75

Barbora Thomayová

edukacne.programy@kezmarok.com

telefón: 052 428 00 72

Vladimír Ševc

historik@kezmarok.com

telefón: 052 428 00 71

 


 
Témy vyučovacích hodín

1. Činnosť Múzea v Kežmarku

Téma prezentuje základnú činnosť každého múzea. Návštevníci sa počas vyučovacej hodiny dozvedia základy o fungovaní múzea, o jeho personálnom obsadení, predstaví sa im proces získavania, prijímania a spracovávania zbierok, ich uchovávanie a starostlivosť. Súčasťou témy je priblíženie histórie Múzea v Kežmarku. Hodina má tiež svoju praktickú časť, v ktorej študenti majú možnosť vyskúšať si odbornú prácu s originálnymi zbierkovými predmetmi.


 

2. Hradný záhadník

Téma je určená primárne pre najmenšie deti, ktoré sa pomocou pracovných listov prenesú do čias dávno minulých a zoznámia sa s postavami typickými pre Kežmarský hrad. Zamurovaná Beata Laska, či prekliata Čierna pani, im rozpovedia svoj príbeh a deti budú môcť navštíviť miesta, s ktorými sa príbehy a legendy kežmarských hradných postáv spájajú.


 

3. Kežmarské cechy a remeslá

Vyučovacia hodina približuje život, zvyky a tradície kežmarských remeselníkov, ktorí majú v Kežmarku svoju bohatú históriu. Najmä v dnešnej modernej dobe sa stáva návrat k ľudovým tradíciám a poctivej ručnej remeselníckej výrobe opäť atraktívny. Okrem prezentácie sa môžu žiaci tešiť na prehliadku reinštalovanej expozície Cechy a remeslá, kde na vlastné oči uvidia pracovné nástroje, tovarišské vysvedčenia, zvolávacie tabuľky i remeselné výrobky z Kežmarku a blízkeho okolia.


 

4. Život Imricha Thökölyho (1657 – 1705)

Vyučovacia hodina predstavuje život kežmarského rodáka a vodcu stavovského povstania Imricha Thökölyho. Počas vyučovacej hodiny sa študenti dozvedia o histórii rodiny Thököly, ich príchode do Kežmarku, o priebehu Imrichovho povstania a jeho vplyvu na mesto Kežmarok. V záverečnej časti sa prezentujú okolnosti vrátenia telesných pozostatkov Imricha Thököly z Turecka do jeho rodného mesta v októbri 1906. Vyučovacia hodina je spestrená dobovými fotografiami zo spomínanej udalosti.


 

5. Fotografia a múzeum

Táto téma ponúka možnosť oboznámiť sa so stručným historickým vývojom fotografie a jej podobami (dagerotypia, ferotypia, kabinetka, vizitka, čierno-biela, farebná fotografia). V rámci výučby regionálnych dejín kladieme dôraz na fotografickú činnosť fotografov v Kežmarku od vzniku prvého ateliéru až po založenie Komunálnych služieb. Žiaci a študenti majú možnosť vidieť historické fotografie z fondu múzea, porovnať rozdiel medzi fotkami „starými" a súčasnými. Cieľom hodiny je budovať úctu k historickým hodnotám našich predkov, ktoré je potrebné naďalej uchovávať.


 

6. MUDr. Vojtech Alexander (1857 – 1916)

MUDr. Vojtech Alexander patrí medzi najvýznamnejších Kežmarčanov. Počas vyučovacej hodiny sa študenti oboznámia s jeho osobným životom a celoživotným dielom. Hodina je obohatená o prehliadku vynovenej expozície MUDr. Alexandra v priestoroch múzea, kde sú vystavené fotografie a cenné predmety z jeho života. V expozícii sa nachádza aj jeden z najvzácnejších exponátov múzea – jediný zachovalý originálny röntgenový prístroj na území Slovenska.


 

7. Židia v Kežmarku (holokaust)

Židia kedysi tvorili výraznú zložku obyvateľstva mesta Kežmarok. Študenti sa počas hodiny oboznámia s ich príchodom na naše územie, kde sa usídlili a akým činnostiam sa venovali. Ústredným bodom hodiny je poukázať na obdobie II. svetovej vojny, predstaviť represálie voči židovskému obyvateľstvu, deportácie a ich koniec v koncentračných táboroch. Hodina je obohatená o priame spomienky príslušníka Hlinkovej gardy v Kežmarku Eduarda Laufera - Žida s falošnou identitou v službách štátu. Vrátenie v čase približujú dobové fotografie.


 

8. Druhá svetová vojna (všeobecne)

Téma približuje priebeh  najvýznamnejšie udalosti najväčšieho vojnového konfliktu v dejinách ľudstva. Žiakom sa vysvetlia príčiny vzniku vojny a jej rozdelenie na jednotlivé fázy, základné pojmy, významné osobnosti a konferencie, ktoré určili vývoj sveta na ďalších 50 rokov.


 

9. Druhá svetová vojna v Kežmarku

Vyučovacia hodina s regionálnym zameraním predstavuje doposiaľ málo známe udalosti a fakty, odohrávajúce sa v Kežmarku počas II. svetovej vojny. Téma približuje atmosféru v meste, akcie nemeckého obyvateľstva, významné návštevy politikov Slovenského štátu i Tretej ríše, represálie vedené voči židovskému obyvateľstvu. Vyučovacia hodina je obohatená o dobové fotografie.


 

10. História Gymnázia P.O. Hviezdoslava

Téma začína priblížením vzniku lýcea, priameho predchodcu dnešnej školy, ktoré časom nadobudlo charakter európskeho významu. Študentom sa predstavia najvýznamnejší absolventi a pedagógovia, dobový školský systém, maturita. Vyučovacia hodina ďalej pokračuje dejinami nemeckého gymnázia, z ktorého sa za čias prvej Československej republiky vyčlenilo Slovenské gymnázium. Hodina sa končí históriou súčasného gymnázia. Pripravená prezentácia je obohatená o dobové fotografie z prostredia gymnázia.


 

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

PARTNERI:
- Webmaster: Drakomir
- exTEATRO